คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทรนเนอร์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทรนเนอร์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WNS-SPA-5-076ZC วัดระดับความรู้ และทักษะความชำนาญ ของ สปาเทอราปิ้สและ สปาแอดเทนเดน รายบุคคลในสปา
WNS-SPA-5-077ZC อบรมการให้บริการสปาทรีทเม้นท์ภายใต้เอกลักษณ์ไทย
WNS-SPA-5-078ZC อบรมงานสนับสนุนการบริการสปาทรีทเม้นท์แก่ สปาแอดเทนเดน
WNS-SPA-5-079ZC อบรมงานบริการสปาทรีทเม้นท์แก่ สปาเทอราปิ้ส
WNS-SPA-5-080ZC ทดสอบ กำกับและติดตามความสามารถของผู้รับการอบรมบริการสปาทรีทเม้นท์

ยินดีต้อนรับ