Article
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

 • รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) คือ ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) โดยใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้างของการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC) โดยการจัดประเภทอุตสาหกรรมที่คล้ายกันเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แบ่งเป็นหมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่และหมู่ย่อย ทั้งนี้การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC) จะจำแนกประเภทไว้ถึงหมู่ย่อยเท่านั้น การจัดประเภทในระดับที่เล็กลงจากหมู่ย่อย องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นหน้าที่ของแต่ละประเทศ ในการพิจารณาจัดจำแนกตามรายละเอียดตัวอุตสาหกรรมตามโครงสร้างเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

  รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ดำเนินการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  หมวดใหญ่ A เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
  01 เกษตรกรรม การล่าสัตว์และบริการที่เกี่ยวข้อง
  02 การป่าไม้ การทำไม้ การตัดไม้และบริการที่เกี่ยวข้อง

  หมวดใหญ่ B การประมง
  05 การประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและบริการที่เกี่ยวข้อง

  หมวดใหญ่ C การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
  10 การทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ รวมทั้งการขุดพีต
  11 การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน ยกเว้นการสำรวจ
  12 การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียม
  13 การทำเหมืองแร่โลหะ
  14 การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ

  หมวดใหญ่ D การผลิต
  15 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
  16 การผลิตยาสูบ
  17 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก
  18 การผลิตเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์
  19 การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์ รวมทั้งการผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้า เครื่องลากเทียมสัตว์ และรองเท้า
  20 การผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเครื่องเรือน รวมทั้งการผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักอื่น ๆ
  21 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
  22 การพิมพ์โฆษณา การพิมพ์และการทำสำเนาสื่อบันทึก
  23 การผลิตถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
  24 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
  25 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
  26 การผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ
  27 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
  28 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์
  29 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  30 การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ
  31 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  32 การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์และการสื่อสาร
  33 การผลิตเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ การวัดความเที่ยง อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และนาฬิกา
  34 การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง
  35 การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ
  36 การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

  ...

  • 19 มีนาคม 2563