รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5

25/01/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/01/0096

องค์กรรับรอง

CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5

วันที่เปิดรับสมัคร

24 มกราคม 2566 - 11 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่

เลขที่ 237/2 ตำบล/แขวง บางปลา อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม 73130

จำนวนที่นั่ง/คน

10

รายละเอียด

1. เปิดสอบประเมินสมรรถนะแบบปกติ ณ  CB ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์-เรสคิว เทรินนิ่ง เลขที่ 237/2 หมู่ 10 ต.บางปลา อ.บาลเลน จ.นครปฐม 731302. สมัครด้วยตนเอง ณ องค์กรรับรอง3.เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะส่วนบุคคคลตามมาตรฐานอาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาการดับเพลิงระดับ 5


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ