รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล ระดับ 3

25/11/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/11/0023

องค์กรรับรอง

CB-0052-A : มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

24 พฤศจิกายน 2565 - 9 ธันวาคม 2565

สถานที่

เลขที่ 999 ตำบล/แขวง ศาลายา อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

จำนวนที่นั่ง/คน

20

รายละเอียด

สำหรับ Data Engineer Level 3 (DADE รุ่นที่ 11-13)


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ