รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 1

23/11/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/11/0022

องค์กรรับรอง

CB-0095-A : บริษัท วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 1

วันที่เปิดรับสมัคร

26 กันยายน 2565 - 21 พฤศจิกายน 2565

สถานที่

เลขที่ 900/31 หมู่บ้าน/อาคาร เอสวีซิตี้ คอนโด ชั้น 2 S 20 - 21 ตำบล/แขวง บางโพงพาง อำเภอ/เขต เขตยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120

จำนวนที่นั่ง/คน

10

รายละเอียด

เปิดรับสมัครสอบประเมินสมรรถนะ สาขาอาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ1  รุ่น 25 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 120 คน หรือจนกว่าครบจำนวนผู้สมัคร " สอบวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565"ณ ศูนย์ทดสอบและรับรองบริษัท วินเนอร์เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กำหนดการจัดสอบประเมิน ดังนี้   เริ่มลงทะเบียน  เวลา 08.30 น.   เรียกเข้าห้องสอบ  เวลา  09.30 น. -17.00 น.    หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาทีคุณสมบัติผู้สมัครสอบระดับ11. แบบยื่นคำขอ 1 ชุด                            2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน จำนวน 4 รูป           3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด        4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด                      5. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด (ถ้ามี)6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (ถ้ามี)7. ใบประกาศฯอบรมนายหน้าอสังหาฯ มากกว่าหรือเท่ากับ 6-8 ชั่วโมง8. ผลงานด้านนายหน้าอสังหาฯ (ถ้ามี)9. อายุงานด้านนายหน้าอสังหาฯ (ไม่จำเป็น)10.เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบขีดคร่อมระบุว่า "ใช้ในการสมัครสอบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นการชำระค่าธรรมเนียมสอบ1.ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 950 บาท2.ชำระเงินสดที่ บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด3.โอนเข้าธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 057-1-08411-2 ชื่อบัญชี บจก.วินเนอร์เอสเตท ส่งหลักฐานการชำระได้ที่LineID:@pfu5035oสมัครสอบด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัดที่อยุ่ 21 อาคารกาดสวนแก้ว ชั้น 10 ห้องเลยขที่ 106 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200                                                 ดาวน์โหลดใบสมัครแบบยื่นคำขอได้ที่ https://www.winnerestatetpqi.netสอบถามเพิ่มเติม**โทร. 053-216-177-9 ,โทร. 02-011-8777 ต่อ 101,113,115 หรือ LineID:@pfu5035o**


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ