รายละเอียดกิจกรรม

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)

23/09/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/09/0045

องค์กรรับรอง

DL-0002-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)

วันที่เปิดรับสมัคร

25 กันยายน 2565 - 25 กันยายน 2565

สถานที่

เลขที่ 900/2 ตำบล/แขวง บางโพงพาง อำเภอ/เขต เขตยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120

จำนวนที่นั่ง/คน

116

รายละเอียด

-


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ