รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ปฏิบัติพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า) ระดับ 4

23/09/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/09/0043

องค์กรรับรอง

CB-0005-A : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ปฏิบัติพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า) ระดับ 4

วันที่เปิดรับสมัคร

23 กันยายน 2565 - 7 ตุลาคม 2565

สถานที่

เลขที่ 98 หมู่บ้าน/อาคาร อรรถกระวี ชั้น 4 ตรอก/ซอย สุขุมวิท 26 ตำบล/แขวง คลองตัน อำเภอ/เขต เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110

จำนวนที่นั่ง/คน

24

รายละเอียด

เปิดสอบเพื่อเทียบโอนชั้นคุณวุฒิที่ 4 ผู้ปฏิบัติพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ