รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 5

04/08/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/08/0040

องค์กรรับรอง

CB-0052-A : มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 5

วันที่เปิดรับสมัคร

4 สิงหาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565

สถานที่

เลขที่ 999 ตำบล/แขวง ศาลายา อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

จำนวนที่นั่ง/คน

50

รายละเอียด

Data Scientists ระดับ 5


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ