รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 2

29/11/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/11/0051

องค์กรรับรอง

CB-0155-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 2

วันที่เปิดรับสมัคร

30 พฤศจิกายน 2564 - 24 ธันวาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 126 ตำบล/แขวง บางมด อำเภอ/เขต เขตทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

จำนวนที่นั่ง/คน

60

รายละเอียด

สถานที่ Mobile Unit วิทบาลัยเทคนิคนครราชสีมาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าสอบเบื้องต้นได้ ดังนี้1. มีประสบการณ์ทำงานด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานยืนยัน หรือ 2. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.ต้น และต้องมีการอบรมเกี่ยวกับเครือข่ายใยแก้วฯ 15 ชั่วโมง


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ