รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาตร์ข้อมูล ระดับ 5

29/11/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/11/0048

องค์กรรับรอง

CB-0052-A : มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 5

วันที่เปิดรับสมัคร

29 พฤศจิกายน 2564 - 29 ธันวาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 999 ตำบล/แขวง ศาลายา อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

จำนวนที่นั่ง/คน

35

รายละเอียด

ยื่นเอกสารเทียบประสบการณ์ 


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ