รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ทางอากาศ) ระดับ 4

23/11/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/11/0032

องค์กรรับรอง

CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ทางอากาศ) ระดับ 4

วันที่เปิดรับสมัคร

23 พฤศจิกายน 2564 - 3 ธันวาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 19 ตำบล/แขวง บางนา อำเภอ/เขต เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260

จำนวนที่นั่ง/คน

1

รายละเอียด

วันที 4 ธันวาคม 2564 สถานที่ ประเมินผ่านรูปแบบออนไลน์ติดต่อ คุณศิริศักดิ์ 0859412210


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ