รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ระดับ 1

23/10/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/10/0040

องค์กรรับรอง

CB-0306-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ระดับ 1

วันที่เปิดรับสมัคร

22 ตุลาคม 2564 - 24 ตุลาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 323 ตำบล/แขวง ทะเลชุบศร อำเภอ/เขต เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

จำนวนที่นั่ง/คน

1

รายละเอียด

การสอบซ้อมของผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ