รายละเอียดกิจกรรม

อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024) รูปแบบออนไลน์

18/10/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

ISO2564-003

ชื่อการอบรม

อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024) รูปแบบออนไลน์

หลักสูตร

ISO/IEC 17024

วิทยากร

นายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์

นางสาวศศิวิมล สูงสว่าง

จำนวนที่นั่ง/คน

23/50

วันที่อบรม

23 พฤศจิกายน 2564 - 24 พฤศจิกายน 2564

สถานที่

รูปแบบออนไลน์


รายละเอียด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ