รายละเอียดกิจกรรม

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)

13/09/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/09/0075

องค์กรรับรอง

DL-0010-A : โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)

วันที่เปิดรับสมัคร

7 กันยายน 2564 - 15 กันยายน 2564

สถานที่

-

จำนวนที่นั่ง/คน

50

รายละเอียด

สมรรถนะหลักในการทำงานDLสอบวันที่ 18 กันยายน 2564เวลา 8.30-12.30 น.


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ