รายละเอียดกิจกรรม

สมรรถนะขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน สำหรับรถบรรทุกหกล้อ

21/07/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/07/0097

องค์กรรับรอง

SD-0001-A : บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส. ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน สำหรับรถบรรทุกหกล้อ

วันที่เปิดรับสมัคร

19 กรกฎาคม 2564 - 30 กรกฎาคม 2564

สถานที่

-

จำนวนที่นั่ง/คน

10

รายละเอียด

1. เป็นผู้มีใบอณุญาตขับขี่ของรถตามประเภทที่ทดสอบ2. มีการติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบการขับขี่ตามค่ามาตรฐานที่กำหนด3. มีการเก็บข้อมูลปฎิบัติ ระยะทางไม่น้อยกว่า 100 กิโลเมตร หรือระยะเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ