รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) ชั้น 3

16/06/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/06/0045

องค์กรรับรอง

CB-0076-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) ชั้น 3

วันที่เปิดรับสมัคร

15 มิถุนายน 2564 - 21 มิถุนายน 2564

สถานที่

เลขที่ 85/1 ตำบล/แขวง บางตลาด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

จำนวนที่นั่ง/คน

70

รายละเอียด

กรุณาเข้าไปที่หน้า Facebook ของ PIM HRCC กด Like และ inbox หรือส่งอีเมล [email protected] เข้ามาขอรับใบสมัครและรายละเอียดต่างๆ  หมายเหตุ: เปิดสอบชั้น 3 ใน 4 สาขา จำนวนรวมทั้งสิ้น 70 คน


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ