รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ชั้น 1

08/04/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/04/0012

องค์กรรับรอง

CB-0086-A : วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ชั้น 1

วันที่เปิดรับสมัคร

1 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 55 ตำบล/แขวง คานหาม อำเภอ/เขต อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210

จำนวนที่นั่ง/คน

60

รายละเอียด

การจัดการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 1


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ