ข้อมูลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จำกัด
5/5 ตรอกวิภาวดีรังสิต 35 แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ปฏิทินการประเมิน
:บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จำกัด
:0000000000000
:CB-0145-A
:บริษัทจำกัด
ข้อมูลที่ตั้ง
:เลขที่ 5/5
:
:สนามบิน
:ดอนเมือง
:กรุงเทพมหานคร
:10210
ข้อมูลติดต่อ
:02-5361817
:
:
คุณวุฒิที่ให้การรับรอง

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย

 • สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1

 • สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5

สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
 • บริษัท วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จำกัด
  501/1 ตรอกเตชะตุงคะ ถนนเตชะตุงคะ แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

บุคลากร
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จำกัด CB-0145-A

 • สุรศิษฐ์ แก้วม่วง

 • สุรศักดิ์ มีมณี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • คคนางค์ รูปขจร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ทนงศักดิ์ ชัยเนตร์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ดาวเรือง ทองเขียว
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กิตติพงษ์ พึ่งพา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ทิวา หิรัญรัตน์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เกศราพร แนวชาลี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เกศศิริ แจ่มจิรารักษ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ศิริพร ภูผิวเมฆ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เฉลิมพร ขำนวลทอง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อำนวยชัย กิมเต็ง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วันชัย พรมจรรย์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กิตติชัย ภูใบบัว
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พูลศักดิ์ ทองบริสุทธิ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุรศักดิ์ ทองบริสุทธิ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ประเวศ น่วมไข่
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ชัชวัสส์ จันคณา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สถาพร สุดี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • บุญรุ่ง ขำนวลทอง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นวพรรณ รูปขจร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • โครงสร้างพื้นฐาน CB-0145-A