คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารคาว ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารคาว ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีการวางแผน และประเมินผลงานเบื้องต้น มีความคิดริเริ่ม สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา สามารถ ฟัง อ่าน พูด เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง มีสมรรถนะในระดับที่ 1-2 และ ต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีกได้แก่ แกงจืด (พิเศษ เช่น ลูกรอก, ปลาหมึกสอดไส้) ต้มโคล้ง ต้มแซบ ไก่ต้มขมิ้น จอผักกาด ต้มส้ม มัสมั่น แกงกะหรี่ แกงฮังเล แกงแค แกงเหลือง แกงไตปลาแกงอ่อม แกงเปรอะ ยำปลาดุกฟู พล่า ยำใหญ่ ยำทวาย ยำมะพร้าวคั่ว (ยำส้มโอ ยำถั่วพู ยำหนังหมู ยำหัวปลี) ยำของทอด (ยำ 3 กรอบ ยำผักกรอบ) น้ำพริกผัด (น้ำพริกเผา น้ำพริกลงเรือ น้ำพริกอ่อง น้ำพริกมะขาม ปลาร้าบอง น้ำพริกตาแดง) กะปิคั่ว หมี่กรอบ ห่อหมก หมูฝอย ผัดเครื่องแกง ผัดน้ำพริกเผา ข้าวยำ ข้าวคลุกกะปิ ข้าวหมก ชุดข้าวมันส้มตำ ชุดขนมจีน (น้ำพริก น้ำยายาป่า/กะทิ น้ำเงี้ยว ซาวน้ำ) ข้าวซอย สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบ-ปากหม้อ ปั้นสิบนึ่ง ขนมจีบไทย ช่อม่วง กระทงทอง ปั้นขลิบทอด ขนมเบื้องญวน หรุ่ม/ล่าเตียง ค้างคาวเผือก วิหคลืมรัง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ชั้น 3 มีประสบการณ์ การทำงานในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-3-173ZA ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
THR-TCF-3-172ZA ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
THR-TCF-3-189ZA วางแผนงบประมาณในการผลิตอาหารไทย
THR-TCF-3-187ZA จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-3-196ZA สื่อสารภาษาไทยระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-193ZA สื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-183ZA จัดซื้อวัตถุดิบ
THR-TCF-3-182ZA พัฒนาตำรับอาหารไทยใหม่
THR-TCF-3-174ZA ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
THR-TCF-3-177ZA ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-175ZA บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-190ZA คำนวณราคาขายอาหารไทย
THR-TCF-3-195ZA สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-192ZA สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-191ZA ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-3-188ZA ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-3-186ZA เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-3-185ZA เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-3-184ZA ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-3-180ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-179ZA ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-3-161ZA ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
THR-TCF-3-160ZA ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
THR-TCF-3-159ZA หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
THR-TCF-3-158ZA นึ่งข้าวเหนียว
THR-TCF-3-156ZA ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
THR-TCF-3-155ZA ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
THR-TCF-3-154ZA ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
THR-TCF-3-153ZA ทำอาหารประเภทผัดจืด
THR-TCF-3-150ZA ทำเครื่องจิ้ม
THR-TCF-3-149ZA ทำน้ำพริก
THR-TCF-3-148ZA ทำยำประเภทน้ำข้น
THR-TCF-3-157ZA หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-3-152ZA ทำของแนม
THR-TCF-3-151ZA ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-3-147ZA ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า

ยินดีต้อนรับ