คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารคาว ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารคาว ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะฝีมือ สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยนำความรู้ ทฤษฎี มาแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับต้น มีสมรรถนะในระดับที่ 1 และต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีกได้แก่ ต้มข่า ต้มยำ แกงเลียง ต้มกะทิ + โขลกเครื่องแกง แกงเผ็ดแกงเขียวหวาน พะแนง แกงคั่ว+โขลกเครื่อง แกงป่า+โขลกเครื่องแกง แกงส้ม+โขลกเครื่องแกง ส้มตำ ยำเนื้อย่าง ลาบ น้ำตก แหนมคลุก น้ำพริกไม่ผัด(น้ำพริกกะปิ น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกขี้กา น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกปลาทู น้ำพริกกุ้งเสียบ) หลน เบ็ดเตล็ด (น้ำปลา-หวาน แสร้งว่า ปลาร้าสับ น้ำพริกบูดู) ของทอด ของย่าง ทอดมัน ปูจ๋า ไข่สอดไส้ ผัดผัก/รวม ผัดเปรี้ยวหวาน ผัดขิง ผัดกระเพรา ผัดพริกสด ผัดขี้เมา ผัดฉ่า ข้าวผัดกุ้ง ปู หมู ไข่ ก๋วยเตี๋ยวน้ำ/แห้ง ก๋วยเตี๋ยวผัด (ผัดไทย ผัดซีอิ้ว หมี่กะทิ ผัดขี้เมา คั่วไก่) ข้าวต้มเครื่อง หุงข้าวด้วยอุปกรณ์พิเศษ(combi steamer) นึ่งข้าวเหนียว นึ่งข้าวเหนียวด้วยอุปกรณ์พิเศษ(combi steamer) หุงข้าวชนิดพิเศษ(ข้าวกล้อง ข้าวมันปู ข้าวสีนิล ข้าวผสม) ม้าอ้วน ปอเปี๊ยะ ถุงทอง ข้าวตังหน้า-ตั้ง ขนมปังหน้า-หมู ม้าฮ่อ มังกรคาบ-แก้ว
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ชั้น 2 มีประสบการณ์ การทำงานในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป และ/หรือ ผ่านการฝึกอบรม การประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-2-174ZA ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
THR-TCF-2-172ZA ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
THR-TCF-2-173ZA ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
THR-TCF-2-195ZA สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-192ZA สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-191ZA ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-2-188ZA ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-2-186ZA เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-2-185ZA เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-2-184ZA ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-2-180ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-179ZA ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-2-161ZA ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
THR-TCF-2-160ZA ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
THR-TCF-2-159ZA หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
THR-TCF-2-158ZA นึ่งข้าวเหนียว
THR-TCF-2-156ZA ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
THR-TCF-2-155ZA ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
THR-TCF-2-154ZA ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
THR-TCF-2-153ZA ทำอาหารประเภทผัดจืด
THR-TCF-2-150ZA ทำเครื่องจิ้ม
THR-TCF-2-149ZA ทำน้ำพริก
THR-TCF-2-157ZA หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-2-152ZA ทำของแนม
THR-TCF-2-151ZA ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-2-147ZA ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า

ยินดีต้อนรับ