คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีการวางแผน และประเมินผลงานเบื้องต้น มีความคิดริเริ่ม สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา สามารถ ฟัง อ่าน พูด เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง มีสมรรถนะในระดับที่ 1-2 และ ต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีกได้แก่ แกงจืด (พิเศษ เช่น ลูกรอก, ปลาหมึกสอดไส้) ต้มโคล้ง ต้มแซบ ไก่ต้มขมิ้น จอผักกาด ต้มส้ม มัสมั่น แกงกะหรี่ แกงฮังเล แกงแค แกงเหลือง แกงไตปลาแกงอ่อม แกงเปรอะ ยำปลาดุกฟู พล่า ยำใหญ่ ยำทวาย ยำมะพร้าวคั่ว (ยำส้มโอ ยำถั่วพู ยำหนังหมู ยำหัวปลี) ยำของทอด (ยำ 3 กรอบ ยำผักกรอบ) น้ำพริกผัด (น้ำพริกเผา น้ำพริกลงเรือ น้ำพริกอ่อง น้ำพริกมะขามผัด ปลาร้าบอง น้ำพริกตาแดง) กะปิคั่ว หมี่กรอบ ห่อหมก หมูฝอย ผัดเครื่องแกง ผัดน้ำพริกเผา ข้าวยำ ข้าวคลุกกะปิ ข้าวหมก ชุดข้าวมันส้มตำ ชุดขนมจีน (น้ำพริก น้ำยาป่า/กะทิ น้ำเงี้ยว ซาวน้ำ) ข้าวซอย สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบ-ปากหม้อ ปั้นสิบนึ่ง ขนมจีบไทย ช่อม่วง กระทงทอง ปั้นขลิบทอด ขนมเบื้องญวน หรุ่ม/ ล่าเตียง ค้างคาวเผือก วิหคลืมรัง ปุยฝ้าย ขนมชั้น ขนมขี้หนู มัน/เผือกเชื่อม กล้วยเชื่อม ฟักทองเชื่อม มะม่วงแช่อิ่ม มะยมแช่อิ่ม มะดันแช่อิ่ม มะขามแช่อิ่ม มะเขือเทศแช่อิ่ม ขนมทอด (ดอกจอก ขนมไข่นกกระทา ขนมฝักบัว กล้วยแขก ข้าวเม่าทอด ขนมกง) กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ ฟักทองฉาบ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ขนมผิง กลีบลำดวน โสมนัส หน้านวล บ้าบิ่น กะละแม กระยาสารท ขนมเบื้อง ขนมครก แป้งจี่ ลูกชุบ ข้าวเหนียวมูน เม็ดขนุน ละอองลำเจียก ไข่หงส์ จ่ามงกุฎ ขนมกง ขนมเทียน ลอดช่อง ขนมหม้อแกง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ชั้น 3 มีประสบการณ์ การทำงานในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-3-174ZA ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
THR-TCF-3-189ZA วางแผนงบประมาณในการผลิตอาหารไทย
THR-TCF-3-187ZA จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-3-196ZA สื่อสารภาษาไทยระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-172ZA ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
THR-TCF-3-193ZA สื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-183ZA จัดซื้อวัตถุดิบ
THR-TCF-3-173ZA ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
THR-TCF-3-182ZA พัฒนาตำรับอาหารไทยใหม่
THR-TCF-3-177ZA ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-190ZA คำนวณราคาขายอาหารไทย
THR-TCF-3-175ZA บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-195ZA สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-192ZA สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-191ZA ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-3-188ZA ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-3-186ZA เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-3-185ZA เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-3-184ZA ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-3-180ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-179ZA ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-3-161ZA ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
THR-TCF-3-160ZA ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
THR-TCF-3-159ZA หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
THR-TCF-3-158ZA นึ่งข้าวเหนียว
THR-TCF-3-156ZA ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
THR-TCF-3-155ZA ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
THR-TCF-3-154ZA ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
THR-TCF-3-153ZA ทำอาหารประเภทผัดจืด
THR-TCF-3-150ZA ทำเครื่องจิ้ม
THR-TCF-3-149ZA ทำน้ำพริก
THR-TCF-3-148ZA ทำยำประเภทน้ำข้น
THR-TCF-3-157ZA หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-3-152ZA ทำของแนม
THR-TCF-3-151ZA ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-3-147ZA ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
THR-TCF-3-171ZA ทำขนมหวานที่ใช้ 3 วิธีขึ้นไป
THR-TCF-3-170ZA ทำขนมหวานประเภทจี่
THR-TCF-3-168ZA ทำขนมหวานประเภทอบ/ผิง
THR-TCF-3-167ZA ทำขนมเครื่องไข่
THR-TCF-3-166ZA ทำขนมหวานประเภทฉาบ
THR-TCF-3-165ZA ทำขนมหวานประเภททอด
THR-TCF-3-164ZA ทำขนมหวานประเภทเชื่อม/แช่อิ่ม
THR-TCF-3-169ZA ทำขนมหวานประเภทกวน
THR-TCF-3-163ZA ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-3-162ZA ทำขนมหวานประเภทต้ม
THR-TCF-3-181ZA ออกแบบรายการอาหารไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ