คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะฝีมือ สามารถวิเคราะห์ และ แก้ปัญหา โดยนำความรู้ ทฤษฎี มาแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับต้น มีสมรรถนะในระดับที่ 1 และต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีกได้แก่ ต้มข่า ต้มยำ แกงเลียง ต้มกะทิ + โขลกเครื่องแกง แกงเผ็ด + โขลกเครื่องแกง แกงเขียวหวาน พะแนง แกงคั่ว+โขลกเครื่องแกง แกงป่า+โขลกเครื่องแกง แกงส้ม+โขลกเครื่องแกง ส้มตำ ยำเนื้อย่าง ลาบ น้ำตก แหนมคลุก น้ำพริกไม่ผัด(น้ำพริกกะปิ น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกขี้กา น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกปลาทู น้ำพริกกุ้งเสียบ) หลน เบ็ดเตล็ด (น้ำปลา-หวานแสร้งว่า ปลาร้าสับ น้ำพริกบูดู) ของทอด ของย่าง ทอดมัน ปูจ๋า ไข่สอดไส้ ผัดผักรวม ผัดเปรี้ยวหวาน ผัดขิง ผัดกระเพรา ผัดพริกสด ผัดขี้เมา ผัดฉ่า ข้าวผัดกุ้ง ปู หมู ไข่ ก๋วยเตี๋ยวน้ำ แห้ง ก๋วยเตี๋ยวผัด (ผัดไทย ผัดซีอิ้ว หมี่กะทิ ผัดขี้เมา คั่วไก่) ข้าวต้มเครื่อง หุงข้าวด้วยอุปกรณ์พิเศษ (combi steamer) นึ่งข้าวเหนียว นึ่งข้าวเหนียวด้วยอุปกรณ์พิเศษ (combi steamer) หุงข้าวชนิดพิเศษ(ข้าวกล้อง ข้าวมันปู ข้าวสีนิล ข้าวผสม) ม้าอ้วน ปอเปี๊ยะ ถุงทอง ข้าวตังหน้า-ตั้ง ขนมปังหน้า-หมู ม้าฮ่อ มังกรคาบ-แก้ว ขนมต้มขาว/แดง ขนมด้วง ขนมเหนียว ถั่วต้มน้ำตาล แกงบวดเผือก/ฟักทอง กล้วยบวชชี บัวลอย ข้าวเหนียวเปียก สาคูเปียก เต้าส่วน ถั่วแปบ ลอยแก้ว ทับทิมกรอบ ข้าวต้มมัด เรไร ขนมถ้วย ขนมตาล สังขยา สาลี่ ถั่วกวน เผือกกวน เปียกปูน ตะโก้ ข้าวตู ข้าวเหนียวแก้ว ข้าวเหนียวแดง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ชั้น 2 มีประสบการณ์ การทำงานในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป และ/หรือ ผ่านการฝึกอบรม การประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-2-172ZA ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
THR-TCF-2-173ZA ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
THR-TCF-2-174ZA ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
THR-TCF-2-195ZA สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-192ZA สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-191ZA ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-2-188ZA ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-2-186ZA เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-2-185ZA เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-2-184ZA ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-2-180ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-179ZA ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-2-161ZA ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
THR-TCF-2-160ZA ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
THR-TCF-2-159ZA หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
THR-TCF-2-158ZA นึ่งข้าวเหนียว
THR-TCF-2-156ZA ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
THR-TCF-2-155ZA ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
THR-TCF-2-154ZA ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
THR-TCF-2-153ZA ทำอาหารประเภทผัดจืด
THR-TCF-2-150ZA ทำเครื่องจิ้ม
THR-TCF-2-149ZA ทำน้ำพริก
THR-TCF-2-157ZA หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-2-152ZA ทำของแนม
THR-TCF-2-151ZA ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-2-147ZA ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
THR-TCF-2-169ZA ทำขนมหวานประเภทกวน
THR-TCF-2-163ZA ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-2-162ZA ทำขนมหวานประเภทต้ม
THR-TCF-2-183ZA จัดซื้อวัตถุดิบ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ