คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะในการปฏิบัติงาน ทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมดูแล และมีความใส่ใจในความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีทักษะในการคำนวณขั้นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อประสานงาน สมรรถนะที่จำเป็น ได้แก่ แกงจืด ยำวุ้นเส้น ยำทะเล ยำรวมมิตร หมักเนื้อสัตว์ ไข่เจียว ไข่ดาว ทำไข่เค็ม ผักดอง3รส หุงข้าวสวย ต้มข้าวต้ม กล้วย มัน ฟักทองต้ม ขนมกล้วย ขนมเผือก ขนมมัน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ชั้น 1 มีประสบการณ์ การทำงานในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย และ/หรือ ผ่านการอบรม การประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-1-172ZA ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
THR-TCF-1-195ZA สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-1-191ZA ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-1-188ZA ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-1-186ZA เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-1-185ZA เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-1-184ZA ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-1-180ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-1-157ZA หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-1-152ZA ทำของแนม
THR-TCF-1-151ZA ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-1-147ZA ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
THR-TCF-1-163ZA ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-1-162ZA ทำขนมหวานประเภทต้ม

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ