คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัว อาหารตะวันตก ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัว อาหารตะวันตก ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ทำตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้ สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไปสารมารถรับและเก็บสินค้า สามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไปนำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้ สามารถเขียนข้อความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ สามารถทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว สามารถรับและจัดเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัว ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการจัดเก็บอาหารที่ปลอดภัย จัดเตรียมแซนด์วิชหลากหลายรูปแบบ จัดเตรียมและปรุงเนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ป่าและอาหารทะเล จัดเตรียมและเก็บรักษาอาหาร จัดเตรียมอาหารเรียกน้ำย่อย สลัด จและควบคุมปริมาณอาหารประเภทที่ต้องหั่นเสิร์ฟ จัดเตรียมอาหารประเภทซุป แกงจืด น้ำสต๊อกและซอสประเภทต่าง ๆ อาหารประเภทผัก/ไข่และอาหารที่มีส่วนประกอบของแป้ง ผัก และไข่
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพ่อครัว ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 8 หน่วยและ ชั้น 2 จำนวน 16 หน่วย รวมทั้งหมด 24 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-2-264ZA ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-2-265ZA ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
THR-HOH-2-270ZA ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
THR-HOH-2-280ZA เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้
THR-HOH-2-317ZA สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
THR-HOH-2-327ZA นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้
THR-HOH-2-333ZA ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการจัดเก็บอาหารที่ปลอดภัย
THR-HOH-2-337ZA จัดเตรียมแซนด์วิชหลากหลายรูปแบบ
THR-HOH-2-338ZA จัดเตรียมและปรุงเนื้อสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์ป่า
THR-HOH-2-339ZA จัดเตรียมและปรุงอาหารทะเล
THR-HOH-2-340ZA จัดเตรียมและเก็บรักษาอาหาร
THR-HOH-2-341ZA จัดเตรียมอาหารเรียกน้ำย่อยและสลัด
THR-HOH-2-342ZA จัดเตรียมและควบคุมปริมาณอาหารประเภทที่ต้องหั่นเสิร์ฟ
THR-HOH-2-343ZA จัดเตรียมอาหารประเภทซุปและแกงจืด
THR-HOH-2-344ZA จัดเตรียมน้ำสต๊อกและซอสประเภทต่างๆ
THR-HOH-2-345ZA จัดเตรียมอาหารประเภทผัก/ไข่และอาหารที่มีส่วนประกอบของแป้ง ผักและไข่
THR-HOH-2-346ZA จัดจานและจัดแสดงอาหาร

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ