คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01102 ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
01105 เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
01201 ตั้งค่าการทำงานทางโปรแกรมการทำงาน
01202 ชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล
02102 เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่
03102 ถ่ายทอดความรู้ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
03301 อ่านและเขียนแบบเพื่อการติดตั้ง
03302 ติดตั้งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์
MCT-ZZZ-4-010ZB ติดตั้งระบบทำงานหุ่นยนต์

ยินดีต้อนรับ