คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01102 ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
01103 ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค
01104 จัดการระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง
01105 เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
01201 ตั้งค่าการทำงานทางโปรแกรมการทำงาน
02101 บำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
02102 เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่
03302 ติดตั้งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์
03303 ติดตั้งระบบทำงานหุ่นยนต์

ยินดีต้อนรับ