คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะในการปฏิบัติงานครัวที่กำหนดไว้ ประกอบอาหารฮาลาลขั้นต้นและขั้นกลางได้ตามมาตรฐานกำหนด บริหารและจัดการครัวขั้นต้นตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้ ทฤษฎีเบื้องต้นภายใต้การควบคุมดูแล มีความใส่ใจ ความรับผิดชอบในความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยได้ ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาลได้ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
· ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 1 (Commis 3) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล และต้องผ่านการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ · เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานอาชีพผู้ประกอบอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ · ผ่านการเรียนหลักสูตรด้านการประกอบอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-2-210ZA ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ
THR-TCF-2-211ZA เตรียมและตัดแต่งวัตถุดิบ
THR-TCF-2-212ZA เก็บรักษาวัตถุดิบ
THR-TCF-2-213ZA ประกอบอาหารประเภทแกง
THR-TCF-2-215ZA ประกอบอาหารประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง
THR-TCF-2-218ZA ประกอบอาหารประเภทข้าว
THR-TCF-2-220ZA ประกอบขนมหวานประเภทต้ม บวด นึ่ง
THR-TCF-2-214ZA ประกอบอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า
THR-TCF-2-216ZA ประกอบอาหารประเภทผัด ทอด
THR-TCF-2-217ZA ประกอบอาหารจานเดียวและอาหารชุด
THR-TCF-2-219ZA ประกอบอาหารว่าง
THR-TCF-2-221ZA ประกอบขนมหวานประเภทเชื่อม แช่อิ่ม
THR-TCF-2-227ZA จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-2-231ZA ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
THR-TCF-2-232ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-2-233ZA สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-2-229ZA ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-2-234ZA สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-2-235ZA ควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ