คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะในการปฏิบัติงานครัวขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ประกอบอาหารฮาลาลขั้นต้นได้ตามมาตรฐานกำหนด สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานได้อย่างจำกัดภายใต้การควบคุมดูแล มีความใส่ใจในความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน สื่อสารภาษาไทยขั้นต้น ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาลได้ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
- เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานอาชีพผู้ประกอบอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ - เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบอาหาร ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-1-210ZA ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ
THR-TCF-1-211ZA เตรียมและตัดแต่งวัตถุดิบ
THR-TCF-1-212ZA เก็บรักษาวัตถุดิบ
THR-TCF-1-213ZA ประกอบอาหารประเภทแกง
THR-TCF-1-215ZA ประกอบอาหารประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง
THR-TCF-1-218ZA ประกอบอาหารประเภทข้าว
THR-TCF-1-220ZA ประกอบขนมหวานประเภทต้ม บวด นึ่ง
THR-TCF-1-227ZA จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-1-228ZA เตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-1-231ZA ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
THR-TCF-1-232ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-1-233ZA สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ