สมรรถนะขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
6
จำนวนสมรรถนะ
12

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 6 คุณวุฒิวิชาชีพ )

6 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสมรรถนะขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

สมรรถนะขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

สำหรับรถกระบะ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับรถตู้ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับรถบรรทุกสิบล้อ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับรถบรรทุกหกล้อ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับรถยนต์สี่ล้อ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส. ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

ปฏิทินรอบประเมิน