สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
4
จำนวนสมรรถนะ
77

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 4 คุณวุฒิวิชาชีพ )

4 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ชั้น 3
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ชั้น 5
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 3
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 4
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 5
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 5

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล

สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพผู้สอนภาษาจีน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง กรุงเทพมหานคร
ผ่าน
100.00%
ไม่ผ่าน 0.00%

ปฏิทินรอบประเมิน