ข้อมูลเชิงวิเคราะห์
สำหรับสาขาวิชาชีพ

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับสาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น

การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
4
จำนวนสมรรถนะ
50

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 4 คุณวุฒิวิชาชีพ )

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าชั้น 1
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นอาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกายชั้น2
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นอาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกายชั้น3
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นอาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกายชั้น4
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังชั้น1
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังชั้น2
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังชั้น3
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังชั้น4
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังชั้น5
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังชั้น6
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าชั้น2
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าชั้น3
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าชั้น4
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าชั้น5
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าชั้น6

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า 6 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง 6 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นครปฐม

ปฏิทินรอบประเมิน