การเลื่อนระดับ คุณวุฒิวิชาชีพ
25
จำนวนสมรรถนะ
323

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ( 25 คุณวุฒิวิชาชีพ )

25 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเครื่องบินปีกแข็ง (Aircraft Mechanic :Airplanes (Piston),(Gas Turbine)) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเครื่องบินปีกแข็ง (Aircraft Mechanic :Airplanes (Piston),(Gas Turbine)) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเครื่องบินปีกแข็ง (Aircraft Mechanic :Airplanes (Piston),(Gas Turbine)) ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ (Aircraft Mechanic :Helicopters) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ (Aircraft Mechanic :Helicopters) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ (Aircraft Mechanic :Helicopters) ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aircraft Mechanic :Avionics) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aircraft Mechanic :Avionics) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aircraft Mechanic :Avionics) ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพนักเทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 6
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถทรานสปอร์ทเตอร์ ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถทรานสปอร์ทเตอร์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถบรรทุกน้ำและสิ่งปฏิกูล ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถบรรทุกน้ำและสิ่งปฏิกูล ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถบันได ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถบันได ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถรับส่งสัมภาระผู้โดยสาร ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถรับส่งสัมภาระผู้โดยสาร ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถลากจูงคอนเทนเนอร์/แผ่นระวางสินค้า ชั้น1
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถลากจูงคอนเทนเนอร์/แผ่นระวางสินค้า ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถลากจูงเครื่องบิน ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถลากจูงเครื่องบิน ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถลากจูงเครื่องบิน ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถและควบคุมรถยก ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถและควบคุมรถยก ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถและควบคุมรถยก ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานทำความสะอาดเครื่องบิน ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานทำความสะอาดเครื่องบิน ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานยกของและสัมภาระ ชั้น 1
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานยกของและสัมภาระ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพนักเทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านการจัดการทรัพยากรการบิน ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านความปลอดภัยและนิรภัยการบิน ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านความปลอดภัยและนิรภัยการบิน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านความปลอดภัยและนิรภัยการบิน ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านระบบการจัดการความปลอดภัย ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกอบรมเกี่ยวกับอากาศยานเฉพาะแบบ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกอบรมเกี่ยวกับอากาศยานเฉพาะแบบ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการบินสาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการบินสาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4
สาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน อาชีพนักบินชั้น 3
สาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน อาชีพนักบินชั้น 4
สาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน อาชีพนักบินชั้น 5
สาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน อาชีพนักบินชั้น 6
สาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน อาชีพนักบินชั้น 7

จำนวนหน่วยสมรรถนะแยกตามหน้าที่หลัก

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพการบิน

สาขาวิชาชีพการบิน
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

• สาขา

อาชีพช่างซ่อมเครื่องบินปีกแข็ง (Aircraft Mechanic :Airplanes (Piston),(Gas Turbine)) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ (Aircraft Mechanic :Helicopters) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างไฟฟ้า 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 5 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถทรานสปอร์ทเตอร์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถบรรทุกน้ำและสิ่งปฏิกูล 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถบันได 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถรับส่งสัมภาระผู้โดยสาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถลากจูงคอนเทนเนอร์/แผ่นระวางสินค้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถลากจูงเครื่องบิน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถและควบคุมรถยก 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานทำความสะอาดเครื่องบิน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานยกของและสัมภาระ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น 7 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร 7 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกด้านการจัดการทรัพยากรการบิน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกด้านความปลอดภัยและนิรภัยการบิน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกด้านระบบการจัดการความปลอดภัย 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกอบรมเกี่ยวกับอากาศยานเฉพาะแบบ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบิน 5 คุณวุฒิวิชาชีพ

• องค์กรรับรอง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จํากัด กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ) กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นนทบุรี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
ผ่าน
84.56%
ไม่ผ่าน 15.44%

ปฏิทินรอบประเมิน