สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง


31 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Best Boy Grip) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Grip Runner) ชั้น 1
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Grip Man) ชั้น 2
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Camera Runner) ชั้น 1
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างไฟ (Electrician Runner) ชั้น 1
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างไฟ (Electrician) ชั้น 2
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Runner) ชั้น 2
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Rig Runner) ชั้น 1
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Rig Man) ชั้น 2
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (Cable Man) ชั้น 1
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (2nd Assistant Boom Operator) ชั้น 2
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Key Grip) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Operator) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator) ชั้น 5
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างภาพสเตดิแคม (Steadicam Operator) ชั้น 5
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) ชั้น 4 สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) ชั้น 5
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม (Assistant Steadicam Operator) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ (Assistant Underwater Camera Operator) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างภาพใต้น้ำ (Underwater Camera Operator) ชั้น 5
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Best Boy Rig) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Key Rig) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Data Wrangler) ชั้น 2
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technician) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างแสง (Gaffer) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ชั้น 6
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (1st Assistant Boom Operator) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ชั้น 2

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง
อาชีพช่างกริป (Best Boy Grip) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างกริป (Grip Runner) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างกริป (Grip Man) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Camera Runner) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างไฟ (Electrician Runner) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างไฟ (Electrician) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Runner) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างริก (Rig Runner) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างริก (Rig Man) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (Cable Man) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (2nd Assistant Boom Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างกริป (Key Grip) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพสเตดิแคม (Steadicam Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม (Assistant Steadicam Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ (Assistant Underwater Camera Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพใต้น้ำ (Underwater Camera Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างริก (Best Boy Rig) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างริก (Key Rig) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Data Wrangler) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technician) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างแสง (Gaffer) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (1st Assistant Boom Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ