กิจกรรม

09

มี.ค. 61

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้า ชั้น 1

  • 36

 ขอเชิญชวนผู้ที่ปฏิบัติงานในสายงานโลจิสติกส์  สายงานส่งออกและนำเข้า เข้าร่วมทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สายงานส่งออกและนำเข้า

เดือนมีนาคม 2561 ดังนี้

31 มีนาคม 2561

ระดับคุณวุฒิ ที่ 1-4 ศูนย์ทดสอบสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (ซอยสุขุมวิท 26)

ด่วน ฟรี ค่าธรรมเนียมการสอบ สำหรับนักศึกษา  

รับสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มี.ค. 2561 

โดยสามารถสมัครสอบได้ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

ชั้นคุณวุฒิที่ 1  เจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้า 

ชั้นคุณวุฒิที่ 2  เจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้า 

ชั้นคุณวุฒิที่ 3 ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต

ชั้นคุณวุฒิที่ 4  ผู้ชำนาญการศุลกากร 

 

สนใจรายละเอียดติดต่อ

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

เลขที่ 98 อาคารอรรถกรวี 1 ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทร 02-661-4005-8 ต่อ 15-16  

e-mail  :  cb@tacba.or.th

อนุมั

9 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561
องค์กรรับรอง : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง