กิจกรรม

20

ต.ค. 63

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ชั้น 5

  • 106

1.กรุณากรอกข้อมูลการสมัครใน www.tpqi.go.th

2.กรุณากรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน

3.กรุณาเลือกคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ชั้น 5 เท่านั้น

4.กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลทั่วไป ขอให้แนบสำเนาบัตรประชาชน

5.ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 12.00 น. 

6.ในวันจัดสอบขอให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

20 ตุลาคม 2563 - 8 พฤศจิกายน 2563
องค์กรรับรอง : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง