กิจกรรม

16

ก.ย. 63

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ชั้น 5

  • 52

คุณสมบัติ
1.มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ
3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น4

16 กันยายน 2563 - 19 กันยายน 2563
องค์กรรับรอง : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง