กิจกรรม

31

ก.ค. 63

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (DataAnalyst) ชั้น 3

  • 5

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)
ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 
ฟรีสำหรับนักศึกษารับจำนวนไม่จำกัด
สนใจสมัครสอบฟรีได้ที่
http://https://bit.ly/31UPhyp
สอบถามเพิ่มเติม
E-mail: suchanya.rat@mahidol.edu
Phone: 086 322 8240

 

31 กรกฎาคม 2563 - 1 สิงหาคม 2563
องค์กรรับรอง : มหาวิทยาลัยมหิดล
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง