กิจกรรม

05

ส.ค. 62

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์ ชั้น 4

  • 52

*** เฉพาะพนักงานมิตรผล ***

1.ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี นับตั้งแต่วันสมัครสอบ

2.รับสมัครจำนวน 5 อัตรา

3.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์เป็นเวลา 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

4.ถือสัญชาติไทย

5.ผู้สมัครต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อประกอบการสมัคร

6.สถานที่จัดสอบ ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

5 สิงหาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2562
องค์กรรับรอง : บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง