กิจกรรม

21

ส.ค. 62

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัว อาหารตะวันตก ชั้น 2

  • 41

รับสมัครนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าทดสอบสมรรถนะบุคคล ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวอาหารตะวันตกคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 ในวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.     ณ ห้อง ME-423 ชั้น 4 อาคาร M-Square

 

21 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562
องค์กรรับรอง : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง