กิจกรรม

15

ก.ค. 62

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3

  • 33

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.  จำนวน  100 คน
เพื่อเข้าประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์
>> สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์เผด็จ  อ่ำนาเพียง  โทร. 081-5442366
อาจารย์วิจิตรา  วงค์คำคูณ  โทร. 088-1404898

การทดสอบ จะแบ่งออกเป็น  2  วัน
สอบรอบที่ 1 วันที่  17  สิงหาคม  2562  จำนวน  50  คน
สอบรอบที่ 2 วันที่  18  สิงหาคม 2562  จำนวน  50  คน 

15 กรกฎาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562
องค์กรรับรอง : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง