กิจกรรม

02

ส.ค. 62

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ชั้น 2

  • 74

รายละเอียดการรับสมัคร

1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

2. เป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป

3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีสถานะปัจจุบันเป็นนักศึกษา

4. เป็นบุคคลที่มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์

5. ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้ารับการทดสอบมาก่อน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยียานยนต์ 

เบอร์โทร  082-050-7192 (อาจารย์รัฐพล โพธิ์ศรี)

 

2 สิงหาคม 2562 - 16 สิงหาคม 2562
องค์กรรับรอง : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง