กิจกรรม

13

พ.ค. 62

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3

  • 39

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   รับสมัครและทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์   

สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software  and  Applications)     อาชีพ นักพัฒนาระบบ  ชั้น 3

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 13  พ.ค. - 14  มิ.ย. 62 

สอบวันที่  15 – 16   มิถุนายน  2562

ณ  อาคาร  7  ชั้น 2 ห้อง Smart  Classroom

13 พฤษภาคม 2562 - 14 มิถุนายน 2562
องค์กรรับรอง : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง