กิจกรรม

15

มี.ค. 62

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4

  • 58

เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถนะบุคคลอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้นที่ 4
สอบวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
เวลา 09.45-11.00 น.
สถานที่จัดสอบ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3401
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

15 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562
องค์กรรับรอง : สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง