กิจกรรม

06

มี.ค. 62

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย ชั้น 2

  • 17

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย ชั้น 2

  สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย ชั้น 2 (รอบที่ 10 ) ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม  2562 - 8 มีนาคม 2562  และดำเนินการทดสอบวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 สถานที่สอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 20/29 ม. 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านค้าปลีกขั้นพื้นฐาน ตามที่ระบุในระดับ พนักงานขาย ชั้น 2และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม ที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ต้องผ่านการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน

6 มีนาคม 2562 - 8 มีนาคม 2562
องค์กรรับรอง : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง