กิจกรรม

14

พ.ค. 62

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารคาว ชั้น 1

  • 118

คุณสมบัติ

1. ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูณร์

2. ต้องมีสัญชาติไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุติการศึกษา

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

5. เอกสารรับรองการทำงาน หรือใบผ่านงาน (ถ้ามี)

6. อื่นๆ 

14 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562
องค์กรรับรอง : วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง