กิจกรรม

12

มี.ค. 62

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 2

  • 24

กำหนดการ 

   1. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 -16 มี.ค. 2562

    2. สมัครด้วยตัวเองได้ที่ แผนกเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โทร 038-511211 ต่อ 768

    3. เอกสารการรับสมัคร  สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาบัตรนักศึกษา สำนาวุฒิการศึกษา  กรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

    1. อายุไม่ต่ำ 18 ปี กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป 

    2. ทำการสอบในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562

12 มีนาคม 2562 - 16 มีนาคม 2562
องค์กรรับรอง : วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง