กิจกรรม

31

ม.ค. 62

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ชั้น 1

  • 31

ศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมารตรฐานอาชีพ โดยวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เปิดการจัดทดสอบในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์  อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1

ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

31 มกราคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
องค์กรรับรอง : วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง