กิจกรรม

21

ส.ค. 61

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกพ่วงสำหรับการขนส่งทางถนน ชั้น 1

  • 15

สอบวันที่ 21 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ   โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ SCG 

คุณสมบัติ 

1.อายุ 25 ปี ขึ้นไป 

2.มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท.3 หรืออย่างน้อย 1 ปี 

หรือหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี 

สนใจสมัครติดต่อ  คุณสุนันทา 089-895-8959192

แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง