กิจกรรม

08

ก.ย. 61

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 4

  • 33

สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพของท่าน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนท่านที่ปฏิบัติงานใน วิชาชีพโลจิสติกส์ด้านการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความสามารถของท่าน เพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ โดยมีกำหนดการจัดสอบสำหรับปี 2561 ระดับคุณวุฒิชั้น 2 3 และ 4 ดังนี้ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : วันที่ 25 สอบถามรายละเอียดได้ที่ TIFFA CB 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ โทร 02-018-2800 ต่อ 8901-8902

8 กันยายน 2561 - 8 กันยายน 2561
องค์กรรับรอง : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
สมัครสอบกับองค์กรรับรองนี้
แบ่งปัน
Tag :

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง