ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

  • Thailand Industrial Classification

    TPQF - เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

    รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) คือ ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) โดยใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้างของการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC) โดยการจัดประเภทอุตสาหกรรมที่คล้ายกันเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แบ่งเป็นหมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่และหมู่ย่อย ทั้งนี้การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC) จะจำแนกประเภทไว้ถึงหมู่ย่อยเท่านั้น การจัดประเภทในระดับที่เล็กลงจากหมู่ย่อย องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นหน้าที่ของแต่ละประเทศ ในการพิจารณาจัดจำแนก

  • แนวทางการเชื่อมโยง/เทียบเคียงสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

    TPQF - เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ